Tree

Blauw zonder titel

Is dit het blauw van de oceaan

dat overal stroomt en sist en spat.

dat in de diepte schatten bergt

waar wij alleen van kunnen dromen.

Kan het zijn dat dit blauw vloeit

uit de regenboog, daar in de polders

dicht bij de horizon, de oude belofte

aan Noach, in gebroken stralengang.

Misschien de toon van het Icarus-

blauwtje, dat ons verrast langs akkers

op zoek naar nectar, zomers tafereel

om van te zingen bij harpmuziek.

Wie weet is dit blauw van de pauw,

die deftig stapt en pronkt en menig

modekoning inspireert. Te zien aan de

meters taft op de catwalk van vandaag.

Of toch het blauw dat engeltjes

morsen bij het kleuren van de hemel.

Dat heerlijk kliederen van cherubijnen

in de onzichtbare ruimte boven ons.